Kgk Güç Kaynağı (Ups) nedir?

Reksan Ups: elektrik yükünüzün elektrik ile çalıştırdığınız tüm cihazlarınızın bağlı bulunduğu şebeke elektrik hattında meydana gelen yada oluşacak olması muhtemel gerilim dalgalanmalarını dalgalanma, yükselme ani değişikleri harmonik kısa yada uzun süreli kesintiler v.s durumlarda cihazlarınızı hasarlardan ve iş kayıplarından koruyan ve yükün sağlıklı ve kesintisiz çalışmasını sağlayan Reksan marka elektronik güç kaynaklarıdır

Reksan Kgk Ups modelleri nelerdir?

Reksan UPS'ler yapıları itibariyle; Statik UPS ve Dinamik UPS olmak üzere iki bölüme ayrılırlar. Statik UPS'ler de çalışma şekillerine göre; OnLine UPS, Line Interactive UPS, Off Line UPS olarak üçe ayrılır.

Reksan Kgk Ups Ne İçin Kullanılır?

Reksan Upsler elektrik ile çalışan hassas cihazları kesintisiz ve sağlıklı çalışması ve iş kayıplarının önüne geçmek için tasarlanan kesintisizgüç kaynağıdır.

maliyeti yüksek de daha güvenli ve verimli olacağından tercihinizi OnLine UPS deb yana kullanın.Ancak; düşük maliyet ile çözüm düşünüldüğünde, elektriksel risk olasılığı küçük olan yerlerde ( 1 yada 2 bilgisayar bağlanacak ofis ortamları, ev içi kullanımlarda, hassas olmayan elektriksel cihazlarınızın beslenmesinde v.b.) Line Interactive Ups modellerini de tercih edilebilirsiniz.

Reksan Statik UPS nedir?

Reksan Statik UPS farklı çalışma prensiplerinin tamamında, genel olarak 3 ortak temel faktörden söz etmek mümkün. Bunlar; şebeke hattından sağlanan AC enerjiyi doğrultarak akü grubuna ve eviricilere aktaran doğrultucu, akü grubundan ve doğrultucudan alınan DC enerjiyi tekrar AC enerjiye evirerek yüklere aktaran cevirici ve bu işlemler için gerekli DC enerjiyi depolamak için kullanılan akü grubu'dur.

Reksan Ups Şebekeden çalışma anında AC/DC ve DC/AC dönüşümü yapar ve kesinti halinde çıkışı akü grubundan besler. Reksan OnLine UPS, Line Interactive UPS ve Off Line UPS olarak üç ayrı tip modellerdir Statik UPS modeli vardır. Off Line tipi model UPS’ler genellikle küçük güçlerde üretilirler.

Çünkü şebekedeki elektrik kesintisi durumunda UPS'in yükü akü grubuna aktarması sırasında yüksek güçlerde sorunlar yaşanabilir.Reksan OnLine UPS modellerinde böyle durumlar söz konusu değildir.Çünkü yük sürekli olarak AC/DC/AC dönüşümü yapılarak beslenmektedir.

Şebeke kesintilerinde herhangi bir kesinti yoktur. Bu yüzden OnLine UPS sistemleri yüksek güçlerde sorunsuzca kullanılabilir.

Statik UPS’lerde yapısal nedenlerle ortaya çıkan, şebekeye yönelik harmonik salınımlar ve giriş güç faktörüne yönelik olumsuz etkiler, yeni nesil UPS’lerde azaltılmıştır. Bu amaçla, özellikle büyük güçlerdeki yeni nesil UPS’lerde 12 Darbeli Doğrultucular, ve Giriş Harmonik Filtreleri ön plana çıkmış, ayrıca PFC (Power Factor Correction) devrelerinin kullanımı yaygınlaşmıştır.Akü grubunun şarj yönetiminde ise akülere zarar vermemek için akım sınırlama, yüksek gerilim koruması, ortam sıcaklığı ve akülerin özel çalışma karakteristiklerinden faydalanılarak akülerin kullanım ömürleri arttırılabilir. Statik UPS’lerde, yükleri aküler üzerinden beslemek ve bu amaçla AC çıkış gerilimi üretmek için kullanılan evirici kısmı, dinamik UPS’lerden farklı olarak, her zaman statik teknolojiye dayalıdır. Özellikle OnLine UPS sistemlerinde güncelliğini koruyan PWM (Puls Width Modulation), AC sinüs çıkış elde etmek için en yaygın yöntem olarak kullanılır.

IGBT kontrol tekniklerindeki son gelişmeler sayesinde, günümüzde %100 dengesiz yükler için çıkış faz kaymaları, gerilim değişim oranları asgariye indirgenmiş olan statik eviriciler kullanılmaya başlanmış ve bu tür ayrıntılarda avantajlı konumda olan dinamik eviricilerle rekabet edebilecek düzeyde, yüksek güçlü Reksan statik UPS’ler ortaya çıkmıştır.

Reksan Statik UPS’leri oluşturan bu temel kısımlara ek olarak, diğer tüm UPS’ler için de geçerli olan, kontrol paneli ve kontrol yazılımları da, hem UPS’lerin teknolojik düzeylerini ortaya koyan, hem de kullanıcıyla doğrudan ilgili olan unsurlardır. Özellikle OnLine UPS’ler açısından önemli diğer unsurlar ise; yükü şebekeye aktarmaya yarayan Statik ByPass Anahtarı, giriş, çıkış ve DC bara filtreleri olarak sıralanabilir.